GAZİMAĞUSA LİMANI

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin en büyük deniz ulaşım kapısı Gazimağusa Limanı’dır.
Yük taşımacılığının büyük bir bölümü, yolcu taşımacılığının da bir kısmı Gazimağusa Limanı’ndan yapılmaktadır. Pilotaj hizmetleri 300 GRT’nin üzerinde olan gemilere verilir.
4 Kılavuz-Kaptan ve 3 romorkör yardımıyla gemilere hizmet verilmektedir. Yüklerin boşaltılması Özel Vinçler tarafından yapılmaktadır.

GAZİMAĞUSA LİMANI’NIN TARİHÇESİ

Mağusa’nın M.Ö. 274 yılında Ptolemus Krallarından Philadelphus tarafından kurulduğu ve kralın kızkardeşi Arsinoe’nin adını verdiği söylenir.
Kutsal topraklarda Haçlı Seferleri ile kurulmuş olan Batı Hristiyan kökenli Krallıkların son kalesi olan ACRE’nin (1291) Müslümanların eline geçmesi ile Guide Lüzinyan isimli Kral’ın (1191) yılında Kıbrıs’a gelmesi ile kenti işlek bir liman ve ticaret merkezi haline getirmişlerdir.

1374 yılında Ceneviz donanmasının Mağusa’yı kuşatması ve yağmalaması ile bu parlak dönem sona ermiştir. Ceneviz dönemi 90 yıl sürer ve bu dönemde Mağusa şehir ve limanı ticari önemini yitirir.
1476 yılında Venedik Generali Antonio Leoredane, Mağusa Limanı’nın Kıbrıs Adası’nın merkezi ve anahtarı olduğunu, ancak nüfusunun göç etmiş olduğunu yazar.

Osmanlı – Türk Dönemi, Lefkoşa Kenti’nin 1570 yılında, Mağusa’nın ise 1571 yılında alınması ile başlar.

1878 yılında adanın İngiltere Krallığına kiralanmasıyle yeni bir dönem başlar, limanın stratejik durumu için ilk rapor Whepworth W. Dickson tarafından hazırlanır. Mağusa, tabiatın bir bağışıdır ve ticari açıdan Beyrut ve İskenderun limanlarına, askeri açıdan ise İskenderiye’ye rakip olacak pozisyondadır.

İngiliz döneminde, ikinci limanın inşaası, artan ticaret hacmine göre 1925-1933 yılları arasında yapılır.

1963 – 1974 yıllarında adadaki Türk ve Rum kökenli nüfus arasındaki kanlı çatışmalar, doğal olarak müşterek liman çalışanları için zor bir dönemdir. 1963 yılına kadar gerek armatör, gerekse Liman İşçisi olarak Türklerin çoğunlukta olduğu deniz ticaret yapısı, 1963’ten sonra Rumlar lehine çevrilir. İkinci Dünya Harbine kadar, çoğunluk Türk ve çevre Arap ülkelerine ait olan armatörlük, harbin getirdiği menfi koşullar ve de Koloni hükümetinin ilgisizliği, bir çok Türk denizcisini iflâs durumuna getirmiştir. Bir çoğunluğu gemilerini satarak vazgeçer.

1974 yılında Mutlu Barış Harekâtı ile limanın işletilmesi ve yönetimi yeniden ve tamamen Kıbrıs Türklerinin eline geçer. 2003 – 2004 yıllarında ithalat ve ihracatta rekor seviyeye ulaşılmıştır.

 GAZİMAĞUSA  LİMANI’NIN   MEVKİİ  ve  ÖZELLİKLERİ

Limanın  Mevkii : Mağusa Körfezi           (Lat.     : 350  07’     N,
Long.  :  330 57’     E)
Demirleme Yeri : Deniz Şamandırasının, (Lat.    :  350  08’55”N,
Long.  :  330  56’06”E)doğu kesimi. Demirleme yeri, Kuzey-Doğu ve      Güney-Doğu rüzgarlarına açıktır.
Med  ve  Cezir : Max. 0.45 metre
Liman Giriş Kanalı : Şamandıradan sonraki liman giriş kanalının derinliği 10.30 metre ve mendirek girişi ortalama genişliği       183     metre’dir.

Gazimağusa  Limanı   İÇ   ve   DIŞ   Liman’dan   oluşmaktadır.

 

  • İÇ  LİMAN
   
İÇ  LİMAN,  tabii  bir  liman’dır.Rıhtım uzunluğu

Rıhtımın Su Seviyesinden Yüksekliği

Rıhtım Boyu Su Derinliği

Müsaade Edilen Max. Gemi Su Çekimi

Müsaade Edilen Max. Gemi Uzunluğu

Müsaade Edilen Max. Ro/Ro Gemi Uzunluğu

Tahta İskele Uzunluğu

İskele Boyu Derinlik

 :

:

:

:

:

::

:

540  metre

1.8   metre

7.3  metre (24 ayak)

6.7  metre (22 ayak)

105 metre

90   metre

99   metre

5.2  metre (17 ayak)

 

  • DIŞ  LİMAN
Rıhtım UzunluğuRıhtımın Su Seviyesinden Yüksekliği

Rıhtım Boyu Su Derinliği

Müsaade Edilen Max. Gemi Su Çekimi

Müsaade Edilen Max. Gemi Uzunluğu  (L.O.A.)

Müsaade Edilen Max. Ro/Ro Gemi Uzunluğu

:::::: 655  metre1.8   metre

9.75 metre

9.15 metre

220  metre

150 metre

BAŞ KILAVUZLUK ve LİMAN BAŞKANLIĞI – GİRNE
GİRNE TURİZM LİMANI 

Girne Turizm Limanı, 16 Kasım 1987 tarihinde uluslararası gemi trafiğine açılmıştır. Girne Turizm Limanı’nın, Türkiye güney sahillerine olan yakınlığı, bu ticari ve turistik trafik akışını artırmış, zaman ve maliyet olarak da avantajlı bir duruma getirip KKTC – Türkiye arasında yolcu, yük ve turizminin canlanmasına çok büyük katkıda bulunmuştur ve halen de bulunmaktadır. Yolcu taşımacılığının hemen hemen tamamı yük taşımacılığında ise ağırlıklı olarak Ro-Ro yükler taşınmaktadır.

Girne Turizm Limanı’nda 3 Kılavuz-Kaptan ve 1 Kılavuz-Kaptan Yardımcısı, 2 Palamar ve Romorkör ile gemilere hizmet vermektedir. 1 Mobil Vinç ise hizmet aracı olarak kullanılmaktadır.

Zaman içerisinde artan yük ve yolcu trafiğine bağlı olarak artan gemi boyları ve sayıları Girne Turizm Limanı’nın zaman zaman yetersiz kalmasına sebebiyet vermektedir. Bu nedenle 2006 Nisan ayında başlanan ek yolcu salonu inşaatı 2007 yılı içerisinde hizmete açılacaktır. 1700 m² salon , ek yolcu salonu inşaatı ile birlikte toplam yolcu salonları ( gidiş-geliş) yaklaşık 3500 m² ‘ye ulaşacaktır.

GİRNE TURİZM LİMANI’NIN MEVKİİ ve ÖZELLİKLERİ

Girne Turizm Limanı; Lat .: 35o 20.5’ N
Long .: 33o 19.8’ E
mevkiinde bulunmaktadır. Demirleme yeri Yat Limanı giriş fenerinden 0.8 mil kuzey batıdaki (NW), Pilotaj hizmetleri 300 GRT’nin üzerinde olan gemilere verilmektedir.

  • Genel  Bilgiler:

–   Toplam  Rıhtım  Boyu

–   Gemi   Dönüş   Dairesi

–   Liman  Giriş  Genişliği

–   Ana  Mendirek  Uzunluğu

–   Tali  Mendirek  Uzunluğu

:

:

:

:

:

810 m.

250 m.

180 m.

1000 m.

250 m.

  • Yanaşma Yerleri  ve  Ortalama  Derinlikler:

–   No. 1  Rıhtım

–   Dil  İskelesi  “A”

–   No.  2  Rıhtım

–   No.  3  Rıhtım

–   Dil  İskelesi   “B”

–   No.  4  Rıhtım

–   No.  5  Rıhtım

–   Liman  Ortası

–   Sahil  Güvenlik  “Zafer  Rıhtımı”

–   Liman  Girişi

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

8.00 m.

8.00 m.

8.00 m.

6.50 m.

4.50 m.

4.50 m.

4.00 m.

8.00 m.

6.00 m.

8.50 m.

GİRNE YAT LİMANI

Girne Turizm Limanı’nın 16 Kasım, 1987’de açılışından itibaren tamamen yatların kullanımına bırakılmıştır. Yatların yanında limandan diğer gezinti tekneleri ile bölge balıkçıları da barınma imkanı bulmaktadır. Mevcut durumu ile 100 dolayında tekneye barınma imkanı sağlanmaktadır. Limanda tüm teknelerin ihtiyacına cevap verilemese de elektrik, su, banyo, tuvalet, çamaşır yıkama imkanları vardır. Limanın tarihi bir özellikle iç içe oluşu itibarıyle konumunda önemli bir yer işgal etmektedir. Vakıflar İdaresine ait bir işletmedir.

GİRNE  YAT  LİMANI’NIN   ÖZELLİKLERİ

 

–     Limanın   Mevkii                   :  Kıbrıs’ın  Kuzey  Sahili

(Lat.    :    3520’         N,

(Long. :    3319’         E)

–     Demirleme  Yeri                    :  Mendirek  Feneri’nin,

(Lat.     :      510’ 18”  N,

Long.  :     3319’ 24”  E)

Yarım  mil  Kuzey Batısı yaklaşık derinlik 12-13 kulaç, demirleme yeri Batı, Kuzey ve Doğu rüzgarlarının etkisi altındadır.

– Giriş  Kanalı                          :  Kanal   5.5  metre  derinliğinde  olup, mendirek fenerinden

sonra 3  metre’ye  kadar  düşmektedir.

– Liman  Derinliği                   :   3.2  metre

– Rıhtım  Boyu  Derinliği        :   3.0  metre

– Müsaade  Edilen  Max.
Draft  Su  Çekimi                   :   2.6  metre  (8.5  ayak)

– Müsaade  Edilen  Max.
Gemi  Uzunluğu                     :   (L.O.A.)  35  metre

GEM YAT DELTA MARİNA

Yeni Turizm Limanı içinde 1996 yılında faaliyete başlayan GEM-YAT DELTA MARİNA LTD., 7500 m2 alan üzerine kurulmuştur. 2 adet yeni yüzer iskele ile bağlama kapasitesini artırarak, denizde 75 adet, karada 80 adet yat bağlama ve kışlama kapasitesine sahiptir.

GEM YAT DELTA MARİNA’NIN MEVKİİ ve ÖZELLİKLERİ

Long. : 33O 19’ E

Gemyat Delta Marina bünyesinde:
– Raylı kızak (200 ton kapasiteli)
– Slipway kızak (100 ton kapasiteli)
– Travel lift ( 30 ton kapasiteli)
– Forklift ( 7 ton kapasiteli)
– Torna atölyesi
– Elektrik atölyesi
– Marangoz atölyesi
– Fiber atölyesi
– Boya atölyesi
– Kafeterya
– Yat malzemeleri mağazası
– Çamaşırhane
– Duş, tuvalet
– Yakıt istasyonu
– Jeneratör
mevcuttur.

Gemyat Delta Marina Ltd. olarak teknelere verilebilecek hizmetler aşağıda olduğu gibidir:
– Kızakla tekne çekme atma
– Travel liftle tekne çekme atma
– Kışlama
– Tekne altı temizlik ve yıkama
– Su jet max. 300 bar su raspası
– Zımpara, macun, astar ve boya işleri
– Tel fırça ile temizlik
– Kazıma, yakma ve kalafat işleri
– Motor sökme, takma ve tamiri ve bakımı
– Pervane, şaft bakımı ve temizliği
– Her türlü tekne iç ve dış marangoz işleri
– Polyester tekne imali ve tamiri
– Ahşap tekne imali ve tamiri
– Her türlü elektrik tesisatı döşeme ve tamiri
– Teknelere elektrik ve su bağlama (220 volt, 380 volt)
– Çamaşırhane, duş, tuvalet hizmetleri
mevcuttur.

GEMİKONAĞI LİMANI

Kıbrıs’ın Kuzey Batısı’nda, Güzelyurt Körfezinde gemilere maden yükleme maksatları için kullanılan bir limanımızdı. Maden, şamandıralara bağlanan gemilere 1000 ton kapasiteli Konveyör – Belt ile yüklenmekte idi. Konveyör – Belt’in uzunluğu 800 metre olup, 300 metresi karadaki uzunluğudur. 20 metre olan Konveyör – Belt’in uç kısmındaki oynar hortum 30 metre yüksekliğe kadar çıkmaktadır. 1992 yılından itibaren herhangi bir ithalat ve ihracat faaliyeti gerçekleştirilmemiş olup, liman faaliyetleri bakımından durdurulmuştur.

KALECİK AKARYAKIT TESİSLERİ

KIBRIS TÜRK PETROLLERİ LTD. ŞİRKETİ

Kıbrıs Türk Petrolleri Limited Şirketi merkezi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olmak üzere 17 Aralık 1974 tarihinde kurulmuştur. Şirket hisse ortaklığına dayalı bir şirkettir.Kıbrıs Türk Petrolleri Yönetim Kurulu’nun atadığı Genel Müdür tarafından yönetilmektedir.

Kıbrıs Türk Petrolleri Ltd. Şirketi tarafından 21.07.1979 tarihinde faaliyete geçirilen Akaryakıt Dolum Tesisleri, gemilerin şamandıralara bağlanarak denizaltı boru hattı ile boşaltma yapabilecekleri özel bir tesistir. İdari yönden Gazimağusa Baş Kılavuzluk ve Liman Başkanlığına bağlıdır.

Mevkii : Lat .: 35o 19’21” N
Long .: 33o 59’45” E

Kalecik Tesislerinde 9 adet toplam 15727 m³Beyaz ürün tankı 2 adet toplam 4000 m³’lük Likit Petrol gazı depoları bulunmaktadır.
Kalecik deniz terminalinde sahilden denize uzanan boruların boyu 425 metredir.
4000 DWT’luk gemilere kadar, maksimum derinlik 6m’dir.
Beyaz ürün boru hattı 8″’dir. Boru ucunda gemiye bağlantı sağlayan 55 metre 6″’lik fileksıbıl hortum vardır. L.P.G boruları 6″ lık sıvı hattı ve 3″ lik Gaz hattı olmak üzere iki adettir.Boru ucunda gemiye bağlantıyı sağlayan 75 metre uzunluğunda 4″ LPG sıvı hattı ve 3″ LPG Gaz hattı fıleksıbıl hortumlar vardır.
Terminalde 2 adet palamar ve 2 adet hortum başı şamandıraları vardır.
Gemi tahliyelerinde borulardan geçen yakıt debileri tankerlerin yakıt pompalarının güçlerine göre değişiklik içermektedir. Beyaz ürün hattından ortalama 190 m³/ saat debiyle, Likit Petrol Gazı ise ortalama 90 M/Ton/ Saat debiyle tahliye yapmaktadır.

KALECİK ALTINBAŞ PETROL TESİSLERİ

Altınbaş Petrol Tesisleri, 20 Temmuz 1998’de açılışı yapılarak faaliyete geçirilmiş özel bir tesistir. Bu tesislere boşaltım işlemleri, gemilerin şamandıralara bağlanması ile gerçekleştirilmektedir. İdari yönden Gazimağusa Baş Kılavuzluk ve Liman Başkanlığı’na bağlıdır.

Mevkii : Lat : 35o 19’41” N
Long : 33o 59’41” E

Altınbaş Petrol Ltd. Yönetim Kurulu, Genel Müdür ve Muhasebe Müdürlüğü Lefkoşa genel merkezde olup; Kalecik Dolum Tesislerinde Tesis Müdürü, Teknik Müdür ve personelden oluşur.
Kalecik Altınbaş Petrol Tesislerinde iki adet bağlama şamandırası mevcuttur.Ayrıca tesiste iki adet deniz boru hattı vardır ve çapları 8’’ ‘tir.
On adet akaryakıt depolama tankı bulunmaktadır ve kapasiteleri 20.500 M³’tür.
Tesisatın gemilerden yakıt alma kapasitesi gemilerin kargo pompalarının basma gücüne bağlı olup Max. 7 bar basınçla çalışmaktadır.
Sahilden denize uzanan boruların uzunluğu 510 metre’dir.
Derinlik 8.5 metre olup, maksimum 3000-5000 DWT’luk gemilere kadar müsade edilmektedir.

KALECİK ALÇI ve ÇİMENTO TESİSLERİ

Boğaz Endüstri ve Madencilik Ltd. Şirketi tarafından deniz içerisine inşa edilen ve
Temmuz 1982 yılında hizmete açılan tesis, gemilerin yanaşmasına müsait özel bir iskele
durumundadır.
İdari yönden Gazimağusa Baş Kılavuzluk ve Liman Başkanlığı’na bağlıdır.

Mevkii : Lat .: 35o 19’ N
Long .: 33o 59’ E

Ana faaliyeti ‘ Çimento Öğütme ve Paketleme’ olan tesisin kendine ait ‘Yükleme ve Boşaltma iskelesi’ bulunmaktadır. İskelenin üzerinde bulunan vinç yardımı ile 1500 ton/gün tahliye yapılabilmektedir.Konveyör sistemi ile yapılan yüklemenin günlük miktarı ise 200 ton/gün’dür.

1982 yılında ‘Açık Sistemle’ üretime başlayan tesis 12-15 ton/saat kapasite ile üretim yapmakta idi. 1992 yılında STFA tarafından gerçekleştirilen seperatör yatırımı ile sistem ‘Kapalı devre çalışma’ sistemine geçmiş ve kapasitesi 18-20 ton/saate yükseltilmiştir.

2005 yılında Holcim’in katkıları ile kapasite artımına gidilerek 60 ton/saat kapasiteli yeni bir değirmen sistemi kuruldu.

TEKNECİK ELEKTRİK SANTRALI TESİSLERİ

Girne’nin dokuz mil doğusunda bulunan Teknecik Elektrik Santralı Tesisleri, 1976 yılından beri Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’na ait Teknecik Elektrik Santralı’nın ihtiyacı olan yakıtı denizden temin etmek için kullanılmaktadır.

Palamar ve servis hizmetleri KIB – TEK tarafından; Acentelik hizmetleri ise her geminin bağlı olduğu acentesi tarafından verilmektedir.

TEKNECİK ELEKTRİK SANTRALI TESİSLERİ’NİN MEVKİİ ve
ÖZELLİKLERİ

Liman Mevkii : Lat. : 35O 20.2’ N
Long. : 33O 27.5’ E

Santrala maksimum 15,000 DWT’de gemiler yanaşabilmekte olup, 3 adet bağlama şamandırası vardır.

– Doğu Şamandıra – Derinliği – 10.5 metre
– Batı Şamandıra – Derinliği – 10.0 metre
– Güney Şamandıra – Derinliği – 8.5 metre

Santralın, Motorin ve Fuel Oil olmak üzere 2 hattı mevcuttur.

  • Motorin Hattı:

Sahilden uzaklığı : 440 metre
Flexible hortum uzunluğu : 40 metre (Deniz içerisindeki kısmı)
Çapı : 8 inç
2 adet 5000 m3 kapasiteli tankı vardır.

  • Fuel Oil Hattı:

Bu hattın sahilden uzaklığı : 397 metre
Deniz içerisindeki flexible hortum uzunluğu : 40 metre
Hortum ucu : 10.5 metre
Bu hatta 3 adet 20,000 m3 kapasiteli tank vardır.
Hattın toplama kapasitesi 60,000 m3 ’tür.
Şamandıra hortumunun ucu 10.5 metre’dir.

SHIPYARD FAMAGUSTA LTD. GAZİMAĞUSA TERSANESİ

Tersane, Gazimağusa Limanı içinde kurulu, su içi ızgaralar dahil brüt yaklaşık 6,381 m2 açık ve kapalı alanlardan oluşmaktadır. İşletmede, gemilerin ihtiyacı olabilecek her türlü tamir, yenileme yapılabilmektedir.
Tersane içerisinde,
• Torna Atölyesi
• Marangoz Atölyesi
• Makine Bakım Atölyesi
• Elektrik İşleri Atölyesi
• Boya Atölyesi
mevcuttur.

Açık sahada 3 adet klâsik sistem kızak bulunmaktadır.

Birinci ve ikinci kızakta 80 m. boya, ya da 1100 ton gemi ağırlığı ile sınırlıdır.

Diğer bir tabirle 3000 DWT tona kadar olan gemiler kızaklanabilmektedir.

. Küçük kızak ise, balıkçı ve yatlara hizmet edebilecek yeterliliktedir.

. Tersane faaliyetlerinin tamamı, tamir ve bakım türüdür. Bu bakım ve tamir işleri özet olarak aşağıda sıralandığı gibidir:

. Kızaklama
. Tel fırça ile borda temizliği
. Kum raspası ile saç temizliği (grid ile s.a. 2 1/2)
. Her türlü çelik konstrüksiyon işleri, saç kaynak, boru yenileme, büyük çaplı
tadilat işleri (boy, en, yükseklik verme gibi) (Role veya Airless)
. Boya işleri
. Torna işleri
. Marangoz işleri
. Makine tamir ve bakım işleri
. Dümen bakımları
. Su jet max. 700 bar su raspası
. Su jet max. 300 bar su raspası
. Pervane, şaft, şaft yatakları bakımları
. Gemi saçının ultrasyonik kalınlık ölçüleri
. Çapa, zincir kontrolleri
. Elektrik işleri
. Elektronik işleri
. Talep halinde hizmet sınıfına girebilecek her türlü iş yapılmaktadır.

2006 yılı içerisinde değişik tip ve ölçülerde 60 adet gemi ve deniz vasıtasına bakım yapılmıştır. Bakımı yapılan deniz vasıtalarının kargo gemileri, balıkçı tekneleri, yatlar, romorkörler, sahil güvenlik tekneleri ve yolcu ro/ro gemileri olarak gerçekleşmiştir. Bakımı gerçekleşen gemilerin % 50’si KKTC bayraklı, % 20si TC ve % 30’u da diğer bayraklı gemilerden oluşmaktadır.

2006 yılı için ortalama personel istihdamı 65 kişi olmuştur. Yıllık çelik konstrüksiyon işleme ortalaması 500 ton olarak gerçekleşmiştir.

Tersane rıhtım tamirleri için Devletin uyguladığı rıhtım kira muafiyeti uygulaması düzenlendi.

Gemilerin tamiri amacı ile tersane veya gemi adına ithal olunan her türlü tamir malzemesinin gümrük muafiyeti mevcut şekliyle uygulanmaktadır.

Tersane, pek çok iç ve dış olumsuzluklara rağmen, gelişme yolunda ileriye dönük projeler hazırlamakta ve uygulama için gerekli takibini sürdürmektedir.

YÜZER HAVUZ

Şirketimiz 2006 yılı sonunda daha modern bir yatırım gerçekleştirerek Gazimağusa Limanı içinde 4,500 ton kaldırma kapasiteli Yüzer Havuz’u faaliyete geçirmiş ve mevcut kapasitesini % 300 artırmıştır.

Havuzun Detayları:
Havuzun İsmi : Dr. Fazıl Küçük
Tam Boyu : 156 m.
Ponton Boyu : 136 m.
Dış Genişlik : 25 m.
İç Genişlik : 19 m.
Fenderler Arası : 17.80 m.
Kaldırma Kapasitesi : 4,500 Ton